Onderzoek

onderzoek

Project:

Onderzoek, learning by doing en methode-ontwikkeling

Producten:

Laboratorium en werkmethode voor een gezonde leefomgeving

Opdrachtgever:

Conference Building the Future of Urban Health Groningen, Gemeente Dongeradeel, Samenwerkende gemeenten Noord Oost Fryslân

In samenwerking met:

Academische werkplaats GGD, MD landschapsarchitecten, gemeente Dongeradeel, provincie Fryslân

Periode:

2016 – 2019

Website:

http://www.publiekegezondheid.nl/docs/ nieuws/healthy-living-lab-dongeradeel.pdf

Onderzoek:

Onderzoek, learning by doing en innovatie-ontwerp

Producten:

Publicatie ‘Friese badcultuur . TOEN, 150 jaar baden en zwemmen in Friesland’ (gereed), waardering huidige badcultuur en ontwerp onderzoek naar een gezonde en duurzame badcultuur in de toekomst

Initiatief:

Sandra van Assen Stedenbouw en Annelies Hartman

In samenwerking met:

Annelies Hartman Stedenbouw, Blauwmus, European Tourism Futures Institute Stenden, Kenniscentrum Landschap Rijksuniversiteit Groningen, Van Hall Larenstein

Tot stand gekomen dankzij bijdragen van: Provincie Fryslân, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting

Periode:

2016 – heden

Onderzoek:

promotie-onderzoek aan de TU Delft

Onderzoeker:

Sandra van Assen Stedenbouw

In samenwerking met:

José van Campen

Supervisie:

Prof. dr. Wil Zonneveld, dr. Egbert Stolk

Periode:

2016 – 2022

Website:

http://q-factor.info

Opdracht:

Onderwijs en onderzoek

Producten:

Conferencepaper

Opdrachtgever:

Lectoraat Future urban Regions en Academie van Bouwkunst Groningen

In samenwerking met:

Hanzehogeschool, kenniscentrum Noorderruimte, Clemens Bernardt en Alex van Spijk

Periode:

2015

Website:

Hanze: kenniscentrum Noorderruimte

Opgave:

Meerjarig onderzoek naar gezonde verstedelijking en de energietransitie vanuit het Lectoraat Future urban Regions. Het daarbij verbinden van het masteronderwijs aan de Academies van Bouwkunst aan ontwerpend onderzoek en lokale en regionale stakeholders.

Producten:

Onderwijs, masterclasses (oa. masterclass ontwerpen met scenario’s), artikelen, boek en een website

Opdrachtgevers:

Minsterie van I&M
Academies van Bouwkunst Nederland

Kenniskring:

Eric Frijters (lector), Willemijn Lofvers (Rotterdam), Marco Broekman (Amsterdam), Ady Steketee (Arnhem), Franz Ziegler (Maastricht), Marieke Kums (Tilburg), Sandra van Assen (Groningen)

Periode:

2013-2016

Website:

http://www.futureurbanregions.org

Opgave:

Bepalen en waarderen van het unieke polder-DNA van de Noordoostpolder-dorpen en de Noordoostpolder-stad. Het uitwerken van voorbeeldopgaven om te ontwikkelen met het dorpseigen polder-DNA

Producten:

Boeken en een website

Opdrachtgevers:

Gemeente Noordoostpolder en Woningcorporatie Mercatus

Cofinanciering:

Stimuleringsfonds voor Architectuur, regeling Belvedere

Onderzoeksteam dorpen:

Het Oversticht, Tamara Ekamper, Niels Tienstra, Sandra van Assen, TWA architecten, Bauke Tuinstra

Onderzoeksteamstad Emmeloord:

Sandra van Assen, TWA architecten, Bauke Tuinstra

Periode:

2007-2013

Website:

www.polderdorpen.nl

Opgave:

Inventariseren, waarderen van de Delfts Rode buurten en straten in Friesland. Zes pilots

Producten:

Waarderingsmethodiek, Essay, bijdrage aan de digitale Cultuurhistorische Kaart Provincie Fryslân, publicatie (oplage 200 stuks)

Financiering:

Tien Friese woningcorporaties, Provincie Fryslân, Stimuleringsfonds voor Architectuur, regeling Belvedere. Vereniging Friese Woningcorporaties, Inbolab

Onderzoeksteam:

Sandra van Assen (trekker), Peter Karstkarel, Eerde Schippers, Tsjebbe Hettinga

Periode:

2007-2011

Website:

http://www.fryslan.nl/kaarten/kaart.html?m=chk2_delftsrood

Opgave:

Ontwikkeling waarderingsmethodiek, toolbox en toolboeken

Product:

Waarderingsmethodiek en toolboek

Opdrachtgever:

Regio Groningen-Assen

Onderzoeksteam:

Prof. Theo Spek, Anne Wolff, Annelien Kapper, Kenniscentrum Landschap (KCL) RUG, Sandra van Assen, André Gout

Begeleidingsgroep:

Provincies Groningen en Drenthe, Gemeenten Roden, Hoogezand-Sappemeer en Winsum

Periode:

2011-heden

Menu

adres

Sandra van Assen stedenbouw
Idserdaweg 14
8762 PM  Hieslum
t. 0515 - 560054
m. 06 - 24307112
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.